Stredná odborná škola obchodu a služieb , Ul. 1. mája 1264, Púchov

Hotelová akadémia ,   Kuchár,  čašník,  kozmetik,  obchodný  pracovník,  PRACOVNÍK MARKETINGU,  predavač,  hostinský,   kaderník,  cukrár, oBCHOD a PODNIKANIE, KoZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

 

c